Jak poszerzać wiedzę ekspercką w zakresie finansów.

Już od czasów szkoły średniej w dużym stopniu interesujemy się zagadnieniami finansów. Chcemy na pewno podnieść poziom naszej wiedzy z tego tematu. Gdzie właściwie powinniśmy szukać odpowiednich źródeł, które umożliwiłyby nam swobodne poruszanie się w tych zagadnieniach? Jeśli zaczynamy wszystko od początku powinniśmy szukać tak wiedzy w książkach o podstawach do finansów. Tam powinny być …