Alkohol w historii ludzkości

Alkohol jest tak stary, jak ludzka cywilizacja. Momentu w jakim zaczęto produkować alkohol nie znamy, ale możemy szacować, że nastąpiło to w którymś momencie w okresie rozwoju kultury agrarnej. W tym czasie ludzie mieli już tyle produktów rolniczych oraz produktów spożywczych, że część z nich mogli poświęcić na przyjemności, czyli produkcję alkoholu. Pierwszy trunek jaki znamy z historii to piwo, jakie pojawiło się w kulturze sumeryjskiej. Pierwsze nalewki pojawiły się w okresie rozwoju medycyny i związane są z nazwiskiem Hipokratesa. Tworzył on przede wszystkim wina ona miody z dodatkami przypraw.

W medycynie przez długi czas alkohol był uważany za środek leczniczy. Produkcją nalewek zajmowali się również arabscy alchemicy, którzy tworzyli różne odmiany bimbru, czyli alkoholu tworzonego z wykorzystaniem procesu fermentacji. Nalewki bardzo często produkowane są z dodatkami ziół oraz miody. Rozpowszechnienie nalewek nastąpiło w okresie baroku. W tym czasie również w Polsce zaczęto produkować napój zwany krupnikiem.