Podział dzisiejszych lokat.

Ogólnie istnieją trzy podziały lokat. Pierwsza zależy od okresu ich trwania. Ciągle najbardziej popularnymi są lokaty - miesięczne, kwartalne, trwające przez pół roku jak i również trwające przez rok. Czasami możemy się spotkać w wyjątkowych sytuacjach z lokatami, których okresy są wyjątkowo krótkie i wynoszą - 1dzień albo nawet jeden tydzień. Mało kiedy się z nimi spotykamy ale bardzo często one istnieją. Drugim podziałem lokat są na pewno od stopy procentowej. Wyróżnić możemy stałą, która bardzo często ma swoje zastosowanie w bardzo krótkich terminach dającą pewną świadomość tego, że w żaden sposób się nie zmieni. Stopa procentowa określana mianem zmiennej. Zależy ona https://kantynaportowa.pl/oferta/catering/ gównie od zmian wszystkich stóp procentowych NBP - w tym przypadku może ulegnąć zmianie podczas okresu trwania danej lokaty. Stopa procentowa nazywana progresywną posiada takie oprocentowanie, które może rosnąć wraz kapitałem jak i również długością lokaty. Trzeci podział lokaty związany jest ze sposobem ich naliczania - miesięcznego, półrocznego, rocznego itp.